Fiskalizacija parkirnih aparata

S početkom 2021. godine dovršen je projekt fiskalizacije parkirnih aparata. U tom projektu IPC je fiskalizaciji priveo flotu parkirnih aparata Hectronic u više od 40 gradova sa gotovo 1000 aparata. Pri tome je fiskalizacija samo dio ukupnog servisa i usluge nadzora i...