Digitalna platforma Portunus.hr u prvoj fazi je obuhvatila digitalizaciju izdavanja dozvola za ulaz na lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Rijeka za komercijalni teretni promet. Portunus.hr je platforma za unos i potvrđivanje zahtjeva za dnevne dozvole za dostavu ili preuzimanje robe putem teretnih vozila za koja se traži pristup luci i teretnim terminalima. Platforma je povezna sa mnogim drugim sustavima Lučke uprave Rijeka i šire kako bi se dolazak vozila odvijao najavljeno i uz potvrdu dostupnosti tereta. Ovaj dio sustava je u širokoj je primjeni.

      Sustav digitalnog izdavanja dozvola za ulaz na lučko područje nadograđen je sustavom Visit.Portunus.hr koji omogućava izdavanje svih ostalih vrsta dozvola za ulaz u lučko područje za osobe i vozila. Lučka uprava Rijeka je složen sustav kojeg pokreću mnogi akteri poput zaposlenika, koncesionara i njihovih podizvođača, zaposlenici ustanova i agencija te raznih službi sve do posjetitelja. Za sve njih je potrebno osigurati izdavanje privremenih ili trajnijih dozvola za ulaz osoba i/ili vozila.

     Nova digitalna platforma osigurava stotinjak raznih artikala koji se sada mogu beskontaktno zatražiti, odobriti, platiti, izraditi i zadužiti korisniku. Putem platforme korisnicima je omogućena dostava svih potrebnih dokumenata te je cijeli postupak izdavanja dozvola potpuno automatiziran i digitaliziran. Dozvola se izdaje u digitalnom obliku i kao beskontaktna kartica kojima se zadužuju korisnici. Platforma osigurava praćenje  „životnog vijeka“ dozvola. Plaćanje dozvola je moguće putem standardne kartične naplate. Korisnici koji češće traže dozvole pristupa mogu koristiti instrument platnog bona koji se također može kupiti na platformi, a pojedinačne dozvole se u tom slučaju plaćaju umanjenjem vrijednosti bona.

      Novi sustav Visit.Portunus.hr dio je sustava Portunus.hr, a njegovom implementacijom osigurano je digitalno upravljanje pristupom u lučko područje i potpuna kontrola dozvola za ulaz u lučko područje.

     Platforma u cijelosti zamjenjuje dosadašnje uredske poslove i istovremeno omogućava praćenje postupka izdavanja i korištenja dozvola pristupa te time i visoki stupanj sigurnosti lučkog područja.

 

 

  Visit.Portunus.hr

  Powered by IPC