Kartica društva

Saznajte sve informacije o poduzećima Međimurje IPC d.d. i IPC d.o.o.

Opće informacije o poduzeću Međimurje IPC d.d.

 • puni naziv: Međimurje Informacijsko Projektantski Centar d.d.
 • skraćeni naziv: Međimurje IPC d.d.
 • adresa: Mihovljanska 72, HR-40000 Čakovec
 • poštanski pretinac: P.P. 5530
 • OIB: 98483804275
 • rješenje o registraciji: Tt-95-276-3
 • šifra djelatnosti: 6201
 • matični broj: 3535959
 • bankovni račun:
  • Zagrebačka banka d.d.: HR54 2360000 1102958947
 • tel. centrala: +385 40 395 521
 • internet stranica: www.ipc.hr
 • status u poreznom sustavu: R1

 

Opće informacije o poduzeću IPC d.o.o.

 • puni naziv: IPC društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering
 • skraćeni naziv: IPC d.o.o.
 • adresa: Mihovljanska 72, HR-40000 Čakovec
 • OIB: 96029153234
 • rješenje o registraciji: Tt-09/195-2
 • matični broj: 1219421
 • bankovni računi:
  • Zagrebačka banka d.d.: HR32 2360000 1102958955
  • Croatia banka d.d.: HR6224850031100292676
 • telefon: +385 40 395 521