Integracija ERP MARIS sustava s novim web servisom eOvrhe omogućuje interaktivan i automatiziran protokol za pokretanja ovršnog postupka. Programsko rješenje omogućuje automatsku izradu i ovjeru dokumenta za naplatu potraživanja. Maris aplikacija generira PDF dokumente opomena, nagodbi i prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. Arhiviranjem jednom unesenih podataka ubrzano je vrijeme izrade, te se smanjuje mogućnost pogreške čime se štedi novac i vrijeme.