Na inicijativu vodstva poduzeća Aquae Vivae iz Krapinskih Toplica, IPC je zamislio, ponudio i proveo novi zajednički poslovni model za naplatu parkiranja u Krapinskim Toplicama. Nakon nedavnog uvođenja naplate na parkiralištima u vlasništvu općine desio se bijeg parkiranja sa naplatnih parkinga na besplatna otvorena parkirališta Aquae Vivae.

S druge strane zbog ovog bijega Eko Aleja je imala smanjenu naplatu parkiranja.

Na bazi svojeg iskustva IPC je predložio integraciju svih parkinga Aquae Vivae u sustav naplate i kontrole Eko Aleje ( gradski parking) na način da cijelo područje Krapinskih toplica  postane  jedinstveni parking sa naplatom i kontrolom.  Ubrzo su potencijalni partneri u ideji  prepoznali “win-win” soluciju koja jača poziciju i Eko Aleje i Aquae-Vivae te se ubrzo postigao njihov poslovni dogovor.

Dio projekta bilo je i kako regulirati parkiranje korisnika usluga Aqua Vivae kao posebne kategorije korisnika parkinga koji imaju pravo na parking zato jer koriste usluge vodenog parka.

U tu svrhu je razvijena aplikacija HORABATA  koja omogućuje unos elektroničkih parking karata sa turističkih i drugih lokacija u centralni sustav parkiranja.

Radi se o terminalu, kiosku  na kojem se unosi registracija vozila  korisnika  vodenog parka. Ujedno, to je prva aplikacija IPC-a izrađena u IPC grafičkom dizajnu nove generacije.

IPC je  i ovim projektom potvrdio ispravnost ideje te je otvorio vrata integraciji parkinga hotela, restorana, bazena, trgovina i ostalih djelatnosti u jedinstveni sustav parkinga.

To je bilo moguće samo uz dobru suradnju svih učesnika: zahvaljujemo i Eko Aleji i Aquae Vivae-i na tome što su nam dali povjerenje. Integrirani sustav naplate pušten je u rad 01.03.2021. godine a proširenje se očituje u tri nove parking zone i  mogućnosti kartične naplate na aparatima.