5. IPC korisnička parking konferencija

5. IPC korisnička parking konferencija održati će se 10. i 11. travnja u konferencijskoj dvorani hotela Terme Sveti Martin. Konferencija je okupljanje svih korisnika parkirnih aparata i programskih rješenja IPC-a sa ciljem razmjene iskustava vezanih uz parkiranje....

Internet portal za vaše kooperante!

Internet portal CollabConstruct je kolaboracijski modul ERP Maris Cloud rješenja koji nudi izgradnju građevinskih digitaliziranih ekosustava povezujući građane, obrtnike, male, srednje i velike tvrtke prilikom realizacije građevinskih projekata. Glavnom izvoditelju...

Prisustvovali smo godišnjoj skupštini HPU u Vodicama

24. i 25.02.2022. održana je godišnja skupština HPU(Hrvatska parkirna udruga) u Vodicama. Predstavnici IPC-a održali su edukativno predavanje i raspravu na temu uvođenja Eura kao valute te što to znači za naplatu parkinga u pravnom i tehničkom smislu. Iskorištena je...

PRIMJENA DIGITALNOG POTPISA

U Maris DMS sustavu omogućen je potpis originalnih dokumenata bez potrebe ispisa, ručnog potpisivanja i ponovnog skeniranja, već automatizacijom ovjere koristeći SOFT certifikat pravne ili fizičke osobe, certifikat na kartici ili USB sticku ili pomoću eOI osobne...

KEKS Pay

Integracija sustava ERP MARIS sa novom aplikacijom KEKS Pay za režije omogućuje programsko rješenje za automatsko generiranje PDF-a računa i slanja u KEKS Pay sustav. Izdavateljima je olakšano slanje računa uz znatnu uštedu u vremenu i novcu u usporedbi sa klasičnim...

Integracija s web servisom eOvrhe

Integracija ERP MARIS sustava s novim web servisom eOvrhe omogućuje interaktivan i automatiziran protokol za pokretanja ovršnog postupka. Programsko rješenje omogućuje automatsku izradu i ovjeru dokumenta za naplatu potraživanja. Maris aplikacija generira PDF...