Internet portal CollabConstruct je kolaboracijski modul ERP Maris Cloud rješenja koji nudi izgradnju građevinskih digitaliziranih ekosustava povezujući građane, obrtnike, male, srednje i velike tvrtke prilikom realizacije građevinskih projekata. Glavnom izvoditelju projekta omogućuje se izrada pozivnih natječaja za dostavljanje ponuda na portalu, online licitiranje i odabir najpovoljnijih podizvođača, a potom i automatsko generiranje ugovora te ovjera vremenskim žigom i digitalnim potpisom. Modul omogućuje praćenje svih aktivnosti za vrijeme trajanja projekta, trenutno signaliziranje i informacije o rješavanju svih nesukladnosti u ticketingu, uvid u napredovanje projekta i situirane stavke ugovorenih troškovnika.