Integracija s web servisom eOvrhe

Integracija ERP MARIS sustava s novim web servisom eOvrhe omogućuje interaktivan i automatiziran protokol za pokretanja ovršnog postupka. Programsko rješenje omogućuje automatsku izradu i ovjeru dokumenta za naplatu potraživanja. Maris aplikacija generira PDF...