5. IPC korisnička parking konferencija

5. IPC korisnička parking konferencija održati će se 10. i 11. travnja u konferencijskoj dvorani hotela Terme Sveti Martin. Konferencija je okupljanje svih korisnika parkirnih aparata i programskih rješenja IPC-a sa ciljem razmjene iskustava vezanih uz parkiranje....