Građevinske tvrtke provode široku paletu projekata na različitim tržištima i kupcima. Svaki projekt ima svoje prednosti i nedostatke i ti projekti mogu se razlikovati od jednostavnih do vrlo složenih, a svaki ima različite zahtjeve s različitim proračunom projekta, nabavom materijala, praćenjem projektne dokumentacije, upravljanjem izmjenama opsega, pripremom predviđanja itd.

Postoji niz procesa koji mogu dovesti do rizika i svi oni moraju se učinkovito kontrolirati. Produktivnost rada, nabava, projektna dokumentacija, predviđanje, analiza produktivnosti rada, odstupanje bruto marže, novčani položaj neke su od funkcija koje voditelj projekta mora pažljivo i učinkovito rješavati za uspješan završetak projekta.

U građevinskoj industriji uvijek postoji asinkroni tijek operacija tijekom vremenskog trajanja projekta. Teško je prevladati nepredvidive scenarije tijekom projekta i isti mogu imati svoj danak i na cijelom projektu. Vrlo je teško izmjeriti i pratiti podatke s obzirom na troškove zadataka, profitabilnost i razdoblje prihoda. Puno je posla potrebno učiniti kako bi građevinski radovi bili uspješni i profitabilni.

Upravo u smanjenu takvih rizika pomaže Maris ERP / CRM / DMS / BI, specijalizirani sustav upravljanja građevinskom proizvodnjom za planiranje resursa poduzeća, izgrađen za jedinstvene potrebe građevinskih tvrtki. Sustav je sa modulom Upravljanje građevinskom proizvodnjom prilagođen za cijeli spektar građevinskih poduzeća bez obzira da li je to visokogradnja, niskogradnja, hidrogradnja, cestogradnja i održavanje cesta, montažerski ili instalaterski radovi što potvrđuje i ekstenzivna referentna lista poduzeća iz građevinske industrije sa više od tridesetak poduzeća.

Osnovne funkcionalnosti i karakteristike modula Upravljanje građevinskom proizvodnjom uključuju:

  • Upravljanje resursima (ljudi, strojevi, vrijeme, katalog radova)
  • Financijsko upravljanje
  • Troškovnici i ugovori
  • Unos i ispisi građevinske knjige
  • Situiranje
  • Upravljanje izvođačima
  • Upravljanje podizvođačima
  • Logistika i transport
  • Planiranje građevinske proizvodnje
  • Procesi tijeka rada

Sve navedene funkcionalnosti obuhvaćaju upravljanje općim izvođačima, podizvođačima, financijskim upravljanjem, građevinskim računovodstvom, obračunom plaća i uslužnim radnjama u jednoj centralnoj bazi podataka. Sve navedeno omogućuje efikasno upravljanje resursima, podizvođačima te pravovremeno upravljanje troškovima.

ERP Maris također ima ugrađene CRM (Custumer Relationship Management) DMS (Document Management System) i Business Intelligence  module koji zadovoljavaju sve potrebe od digitalizacije podataka, odobravanja dokumenata te upravljanja klijentima i složenim poslovnim analizama na različitim razinama odgovornosti. Građevinska industrija integrirana je s moćnim modulom BI (Business Intelligence), troškovima projekta, rokovima i upravljanjem kupcima tako da se projektom može upravljati glatko i učinkovito.

Rezimirajući sve navedene karakteristike Maris ERP prilagođen za građevinsku industriju inteligentno je integrirani ERP sustav koji omogućava građevinarima dobitne rezultate na svim projektima.