Sustav upravljanja dokumentima – DMS kontrolira životni ciklus organizacijskih dokumenata – način na koji su izrađeni, uređeni, objavljeni unutar organizacije i javnosti, dostupni i pročitani. Učinkovit DMS trebao bi odražavati poslovnu kulturu ljudi i organizacije koje ga koriste. Sam proces počinje skeniranjem dokumenata u MARIS DMS – u gdje dokumenti dobivaju svoj elektronički oblik i svoj „digitalni život“.

Dokumenti za ovjeru prosljeđuju se automatizmom ovlaštenim osobama, uz poruku na e-mail kao podsjetnik. Ovjereni dokumenti arhiviraju se na mrežnim diskovima u određene mape s kontrolom pristupa. Informacije o ovjerenim dokumentima možemo doznati preko barkoda urudžbenog broja dokumenta na mobilnom uređaju.  

Upravo u tome što Maris DMS omogućuje funkcionalnost u svim fazama životnog ciklusa dokumenta, od stvaranja dokumenta od nacrta do upravljanja njegovim sadržajem, uređivanja, objavljivanja, lektoriranja, pregleda i eventualnog brisanja ili arhiviranja. Ono što je najvažnije da postoji sljedljivost kod praćenja procesa što omogućava bolju kontrolu mjerljivost i kasnije unaprjeđenje.

Primjerice kod zaprimanja ulaznog računa  dokument se skenira i svi podaci o partneru i financijski podaci unose se u sustav te se pokreće proces plaćanja računa koji se prosljeđuje odgovornim osobama unutar DMS sustava i ERP sustava. Sam dokument unutar DMS-a prolazi nekoliko faza od odobravanja, likvidature i plaćanja te knjigovodstvene evidencije sve u skladu s ulogama i definiranim odgovornostima.

Opcije Marisa DMS-a uključuju:

  • Zaprimanje dokumentima
  • Ovjera dokumenata
  • Arhiviranje dokumenata
  • Upravljanje korisnicima i timovima

U Maris aplikacijama omogućeno je arhiviranje dokumenata u sljedećim modulima:

  • Servisna dokumentacija CAFM
  • Artikli, Složeni artikli, Sastavnice 
  • Dokumentacija o radnicima, Zaštita na radu
  • Ugovori, Troškovnici, Radni nalozi 
  • Urudžbeni zapisnik, Upravni postupak 
  • Komunalna prodajna mjesta (potrošači)

Ukoliko želite smanjiti troškove operativnog poslovanja vlastitog IT sustava ili koristiti Maris DMS sustav IPC-a, javite nam se: