Korisnici ParkControl-a 4.0.: Promjene u fiskalizaciji od 1.4. – fiskalizacija pratećih dokumenata: 

U Narodnim novinama 121/2019 od 11.12.2019. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Jedna od novosti je da se od 01.04.2020. propisuje fiskalizacija pratećih dokumenata. Tako se u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom navodi:

Članak 27.b, stavak 1:

Obveznik fiskalizacije iz članka 19. stavka 8. ovoga Zakona dužan je provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument (ponuda, narudžba i slično) na kojem navodi podatke o plaćanju iz članka 27.a ovoga Zakona, a koji se izdaje kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluge već započelo ili je sasvim izvjesno da će do toga doći. 

Nadalje tu je i članak 10. 

Obveznici fiskalizacije koji imaju poslovnu potrebu odnosno koji odluče izdavati prateće dokumente sukladno članku 5. ovoga Zakona dužni su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nadopuniti podatke o poslovnim prostorima koji se odnose na oznaku o izdavanju takvih dokumenata iz članka 5. ovoga Zakona.

Evo što to znači za Vaše poslovanje:

IZDAVANJE DPK:

  • Ne smatramo da je izdavanje DPK prateći dokument i ne tražimo izmjene. 
  • Smatramo da je izdana DPK prateći dokument i da je podložna fiskalizaciji >>potrebno je da se HITNO  javite na help desk IPC-a ili na e-mail   [email protected].
    • IPC će uključiti fiskalizaciju  DPK  kao pratećeg dokumenta  te na taj način fisklizirati isti  kao prateći dokument.
    • Prije toga Vi morate prijaviti svoj novi prodajni prostor kao na primjer Terenska prodaja , lokacija šire područje grada (…), radno vrijeme. Predvidjeti sve blagajnike koji su uključeni i izdavanje DPK tj. blagajne. Izgled broja računa može biti npr.  1/DPK/1  blagajnik 1  ,  1/DPK/2 itd. ( Za pomoć  nas možete zvati). Upute za prijavu prodajnog prostora možete naći

IZDAVANJE PREDRAČUNA I PONUDA:

Vaše opcije su:

  • U koliko želite i dalje izdavati predračune i ponude molim Vas da se javite kako bi naručili fiskalizaciju predračuna/ponude kao pratećeg dokumenta. 
  • Kao privremeno ili stalno rješenje možete umjesto izdavanja ponude i predračuna izdati transakcijski nenaplaćeni račun. Razlika u izdavanju predračuna i transakcijskog računa je u trenutku aktiviranja usluge koji je u slučaju računa odmah.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju!