Od 15. do 18. listopada IPC je sudjelovao na 24. HROUG međunarodnoj konferenciji u Rovinju, najvećem okupljanju Oracle zajednice u jugoistočnoj Europi. Održano je više od 80 predavanja, Oracle Groundbreakers Tour, predavanja 20-tak Oracle ACE predavača te predavanja 10 predavača iz Oracle korporacije.

Kao i svake godine, na konferenciji su sudjelovali članovi IPC development team-a te DB administratori kako bi sveobuhvatno pokrili aktualne teme razvoja svih Oracle rješenja. Vrhunski predavači iz Oracle zajednice, ali i samog Oracle-a otvorili su mnogobrojne teme među kojima su dominirale novosti iz razvojne okoline Application Express (APEX) te najnovije funkcionalnosti predstavljene aktualne baze Oracle Database 19c. Trenutnim procesom migracije vlastitog ERP sustava Maris na novu tehnološku razinu, komunikacija i znanja postignuta na HROUG konferenciji ključni su elementi razvoja i kontinuiranog praćenja najnovijih tehnologija.