Sustav naplate i kontrole

U današnje iznimno dinamično vrijeme bitno je što kvalitetnije koristiti i upravljati parkirnim prostorom, za što je potreban sustav automatske naplate i kontrole parkiranja. Sustav se sastoji od programskog rješenja i opreme, ali  i potrebnih organizacijskih znanja potrebnih za uspostavu sustava.

.

Uvođenje   sustava automatske naplate  i kontrole parkiranja je za svakog novog korisnika poseban projekt. Svaka pojedinačna instalaciju zahtjeva stručno planiranje i uvođenje.

Svoje iskustvo korisnicima nudimo u vidu analiza (snimka stanja) pa do izrade projekata kompletnih sustava sa izvedbenom dokumentacijom, troškovnicima i terminskim planovima uvođenja.

Rad sustava  parkiranja temelji se na važećim  Gradskim odlukama. U sklopu izrade projekata komentiraju se postojeće odluke i donosi prijedlog novih. Zajedničkim djelovanjem koncesionara, Grada i nas kao isporučitelja sustava garantira se uspješnost projekta.

 Rješenje na kojem se zasniva sustav kontrole i naplate parkiranja je IP MARIS. Program je razvijen isključivo od strane Međimurje IPC-a. Zasniva se na modernim tehnologijama i brine se o svim poslovnim procesima u naplati i kontroli parkiranja.

Sustav IP MARIS čini

Razni kanali prodaje parkirnih proizvoda  kao što su :

  • Mobilna naplata ( sms-parking)
  • Prodaja karata putem parkirnih aparata
  • Prodaja elektroničkih parkirnih karata putem sustava kioska TISAK
  • Prodaja putem WEB platforme
  • Prodaja u uredu.

Kontrola naplate parkiranja i pozadinska obrada podataka:

  • Generiranja i prikupljanje terenskih podataka o prekršiteljima i izdavanje kazni putem prijenosnog terminala i pisača
  • Obrada podataka u centralnoj aplikaciju sa funkcijama blagajne, CRM-om, bazom podataka, komunikacijom sa MUP-om , modulom za izradu i slanje računa, opomena i ovrha.

Nakon  uvođenja sustava IPC nudi više modela održavanja i pružanja podrške korisnicima ( Help-desk služba). Samom činjenicom da je sustav stacioniran na serverima IPC-a, korisnik je  oslobađen brige i odgovornosti za sigurnost podataka.

Kontakt podaci

Za više informacija slobodno nam se obratite na e-mail adresu lucijan.franin@ipc.hr ili telefon 040 395 871.