SMS parking

SMS-parking je općeprihvaćen sustav naplate i kontrole parkiranja putem SMS poruka. U današnje vrijeme obaveza je svakog koncesionara parkiranja da uvođenjem SMS-parking usluge omogući krajnjem korisniku uplatu parkinga putem mobilnog telefona.

IPC nudi sustav SMS-parkingIPC u koji su uključeni svi hrvatski mobilni operateri i pouzdani partneri koji međusobno ugovorenim obavezama o kvaliteti pružanja usluge (SLA ugovori) garantiraju maksimalnu kvalitetu i dostupnost usluge. Uvođenje usluge je jednostavno jer uslugu ugovarate samo s IPC-om. U slučaju prijelaza sa drugog sustava SMS naplate prijelaz je bez prekida usluge i neprimjetan za krajnje korisnike te je moguće zadržavanje istih SMS brojeva.

Usluga SMS-parkingaIPC integrirana je s programskim rješenjem IPC, parkirnim aparatima Hectronic i uređajima za kontrolu IPC.

Za gradove se usluga ugovara na bazi važećeg koncesionarskog ugovora. Parking zonama ili lokacijama dodjeljuju se jedinstveni SMS brojevi na koje se šalju SMS poruke prema formatu SMS-parkinga (registracija vozila). Kontrolori imaju informaciju o SMS uplatama parkinga u realnom vremenu putem terminala.

Kontakt podaci

Za više informacija slobodno nam se obratite na e-mail adresu lucijan.franin@ipc.hr ili telefon 040 395 871.