Komunikacija sa sustavom MUP-a

Komunikacija sa sustavom MUP-a uvjet je za naplatu Dnevnih parkirnih karata (parking kazni) jer se putem istog dobivaju podaci o vlasniku ili korisniku vozila kojeg onda možemo opomenuti za neplaćanje DPK.

Komunikacija sa bazom vlasnika vozila pri Ministarstvu unutarnjih poslova RH ostvarena je direktno iz podatkovnog centra IPC-a za sve korisnike parking sustava. Time se osigurava maksimalna raspoloživost i sigurnost uz manje troškove za svakog od koncesionara.

Ugovaranjem korištenja Sustava naplate i kontrole parkiranja od strane IPC-a koncesionar pristupa već izgrađenoj komunikacijskoj infrastrukturi prema MUP-u. Ostaje mu samo obaveza formalnog ugovaranja prava na razmjenu podataka.

Kontakt podaci

Za više informacija slobodno nam se obratite na e-mail adresu lucijan.franin@ipc.hr ili telefon 040 395 871.