Reference

JustWalk - IPC*Waveflow internacionalni pilot projekt u suradnji sa „SENSUS METERING SYSTEMS“ GmbH Ludwigshafen, Njemačka:

  • KSD KOMUNALA d.o.o. Ajdovščina, Slovenija
  • SOFIJSKA VODA AD, Sofija, Bugarska
  • G. BERNHARDT's Soehne GmbH, Wiener Neudorf, Austrija
  • BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA, Beograd, Srbija
  • MARIBORSKI VODOVOD, Maribor, Slovenija
  • ESZAKDUNANTULI VIZMU Zrt., Tatabanya, Mađarska

Fiksna mreža IPC*Waveflow

  • VODOVOD Osijek - 1.000 brojila potrošnje vode (u fazi pripreme dodatnih 1.000 brojila)
  • INGAS Inđija, Srbija - 500 brojila potrošnje plina
  • VG Vodoopskrba, Velika Gorica - 350 brojila potrošnje vode u fiksnoj mreži i 400 brojila u Walk-by mreži
  • KOMUNALNO PODUZEĆE KNIN

Izbornik

Kontakt podaci

Za više informacija slobodno nam se obratite na e-mail adresu lucijan.franin@ipc.hr ili telefon 040 395 871.