Opće informacije

Opće informacije o firmi Međimurje IPC d.d.

 • puni naziv: Međimurje Informacijsko projektantski centar d.d.
 • skraćeni naziv: Međimurje IPC d.d.
 • adresa: Mihovljanska 72, HR-40000 Čakovec
 • poštanski pretinac: P.P. 5530
 • poslovni račun: Privredna banka d.d. Zagreb HR 62 2340 0091 1160 0952 7
 • OIB: 98483804275
 • rješenje o registraciji: Tt-95-276-3
 • šifra djelatnosti: 6201
 • matični broj: 3535959
 • tel. centrala: +385 40 395 521
 • telefax: +385 40 395 516
 • internet stranica: www.ipc.hr
 • status u poreznom sustavu: R1

Opće informacije o firmi IPC d.o.o.

 • puni naziv: IPC društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering
 • skraćeni naziv: IPC d.o.o.
 • adresa: Mihovljanska 72, HR-40000 Čakovec
 • OIB: 96029153234
 • rješenje o registraciji: Tt-09/195-2
 • matični broj: 1219421
 • poslovni računi:
  • Privredna banka d.d. Zagreb: HR57 2340 0091 1160 0932 6
  • Erste & Steiermarkische bank d.d. Čakovec: 2402006-1100557862
  • RBA: 2484008-1105278850
 • telefon: +385 40 395 521

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Međimurje IPC d.d. je:
Nataša Megla dipl.oec.
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: 040/395-728